Wonen met zorg

In Residentie Spruytershof is er 24 uur op 24 iemand bereikbaar via het noodoproepsysteem. Mocht u op een bepaald ogenblik toch nood aan een tijdelijk of permanent verblijf in het woonzorgcentrum hebben, dan zorgen wij graag voor een vlotte overgang naar een woonzorgcentrum in de buurt.